/
/
Operátor strojů / Operátor CNC strojů

Operátor strojů / Operátor CNC strojů

  • Obsluha strojů a zařízení
  • Vedení předepsané evidence v průběhu celé výroby, vedení výrobní dokumentace
  • Pravidelná kontrola vyrobených dílů v souladu s plány kvality a technickou dokumentací, realizace případných nápravných opatření
  • Průběžná technická údržba stroje