/
/
Teamleader

Teamleader

  • Zodpovědnost za komplexní vedení směny úseku výroby
  • Zodpovědnost za plnění výrobního plánu v kvalitě, kvantitě a termínu
  • Zodpovědnost za zaškolení operátorů pro jednotlivé stroje a pracoviště a zajištění periodického proškolení
  • Zodpovědnost za plánování obsazenosti pracovníků na jednotlivá pracoviště
  • Organizace a koordinace činnosti operátorů během směny
  • Zodpovědnost za dosažení výsledků dle výrobních KPI
  • Zodpovědnost za dodržování pracovních instrukcí a standardů podřízených zaměstnanců
  • Návrhy a realizace opatření k motivaci operátorů
  • Předkládá nadřízenému reporty o výsledcích směn a navrhuje a implementuje nápravná opatření za účelem jejich zlepšování
  • Provádí pravidelné meetingy s operátory o výsledcích výroby